herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Mapa biuletynu

Gmina Kozielice
|___Dane
Organa
|___Wójt
|___Sołectwa
|___Samodzielne stanowiska pracy
|___Rada
|___Komisje
|___Zadania i kompetencje
      |___2018 r.
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2018 r.
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2017 r.
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2016 r.
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2015 r.
            |___Radni.
            |___Początek VI kadencji.
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r.
            |___Koniec kadencji.
            |___Wójt Gminy.
            |___Zastępca Wójta Gminy.
            |___Skarbnik Gminy.
            |___Sekretarz Gminy.
            |___Dyrektor Zespołu Szkół.
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
            |___Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach.
            |___Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu.
            |___Radni.
      |___Oświadczenia majątkowe 2013 r.
            |___Wójt Gminy.
            |___Zastępca Wójta Gminy.
            |___Skarbnik Gminy.
            |___Sekretarz Gminy.
            |___Dyrektor Zespołu Szkół.
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
            |___Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach.
            |___Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu.
            |___Radni.
                  |___Waldemar Baran.
                  |___Wiesław Czarnecki.
                  |___Magdalena Fronc.
                  |___Dariusz Guszczenko.
                  |___Leszek Karpiński.
                  |___Ireneusz Kondalski.
                  |___Marcin Kuchta.
                  |___Teresa Kulińska.
                  |___Lucyna Łopyta.
                  |___Piotr Rejmer.
                  |___Robert Sójka.
                  |___Tadeusz Stasiak.
                  |___Wiesław Stefaniak.
                  |___Anita Stolarczyk.
                  |___Justyna Urbaniak.
      |___Oświadczenia majątkowe 2012 r.
            |___Wójt Gminy.
            |___Zastępca Wójta Gminy.
            |___Skarbnik Gminy.
            |___Sekretarz Gminy.
            |___Dyrektor Zespołu Szkół.
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
            |___Radni.
      |___Oświadczenia majątkowe 2011 r.
            |___Wójt Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r.
            |___Wójt Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje
                  |___Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Beata Rejmer - Dyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach
                  |___Magdalena Baranowska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach
            |___Radni
                  |___Waldemar Baran
                  |___Monika Burda
                  |___Wiesław Czarnecki
                  |___Paweł Gruba
                  |___Krzysztof Krawiec
                  |___Marcin Kuchta - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                  |___Teresa Kulińska
                  |___Henryk Moćkun
                  |___Edward Nocoń
                  |___Jacek Ogrodziński - Przewodniczący Rady Gminy
                  |___Alojzy Olejniczak
                  |___Andrzej Różycki
                  |___Robert Sójka
                  |___Wiesław Stefaniak
                  |___Małgorzata Zybała
            |___Koniec kadencji
                  |___Radni
                        |___Waldemar Baran
                        |___Monika Burda
                        |___Wiesław Czarnecki
                        |___Paweł Gruba
                        |___Krzysztof Krawiec
                        |___Marcin Kuchta - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                        |___Teresa Kulińska
                        |___Henryk Moćkun
                        |___Edward Nocoń
                        |___Jacek Ogrodziński - Przewodniczący Rady Gminy
                        |___Alojzy Olejniczak
                        |___Andrzej Różycki
                        |___Robert Sójka
                        |___Wiesław Stefaniak
                        |___Małgorzata Zybała
                  |___Wójt
      |___Oświadczenia majątkowe 2009 r.
            |___Wójt Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2008 r.
            |___Wójt Gminy
                  |___Edward Kiciński
            |___Skarbnik Gminy
                  |___Jolanta Szczędor
            |___Osoby wydające decyzje
                  |___Beata Rejmer - Dyrektor Zespołu Szkół
                  |___Magdalena Baranowska - Wicedyrektor Zespołu Szkół
                  |___Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Andrzej Chodanowski
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2007 r.
            |___Radni
            |___Wójt Gminy
            |___Skarbnik Gminy.
            |___Osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe 2006 r.
            |___Radni
            |___Osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe 2005r
            |___Wójt
            |___sekretarz gminy
            |___przewodniczący rady
            |___Skarbnik
            |___Osoby podejmujące decyzje
            |___Radni
                  |___Zastępca Przewodniczącego Rady
      |___Oświadczenia Majątkowe 2004 r.
            |___Radni
            |___Osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia Majątkowe 2003 r.
|___Wykaz radnych od 1990 r.
Prawo lokalne
|___Statut
      |___Statut Gminy Kozielice
|___Uchwały
      |___Rok 2018
            |___Sesja Rady Nr XXXIV
            |___Sesja Rady Nr XXXIII
            |___Sesja Rady Nr XXXII
            |___Sesja Rady Nr XXXI
            |___Sesja Rady Nr XXX
            |___Sesja Rady Nr XXIX
            |___Sesja Rady Nr XXVIII.
      |___Rok 2017
            |___Sesja Rady Nr XXVII.
            |___Sesja Rady Nr XXVI.
            |___Sesja Rady Nr XXV.
            |___Sesja Rady Nr XXIV.
            |___Sesja Rady Nr XXIII.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XXII.
            |___Sesja Rady Nr XXI.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XX.
            |___Sesja Rady Nr XIX.
      |___Rok 2016
            |___Sesja Rady Nr XI.
            |___Sesja Rady Nr XII.
            |___Sesja Rady Nr XIII.
            |___Sesja Rady Nr XIV.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XV.
            |___Sesja Rady Nr XVI.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XVII.
            |___Sesja Rady Nr XVIII.
      |___Rok 2015
            |___Sesja Rady Nr X.
            |___Sesja Rady Nr IX.
            |___Sesja Rady Nr VIII.
            |___Sesja Rady Nr VII.
            |___Sesja Rady Nr VI.
            |___Sesja Rady Nr V.
            |___Sesja Rady Nr IV.
      |___Rok 2014
            |___Sesja Rady Nr XXV.
            |___Sesja Rady Nr XXVI.
            |___Sesja Rady Nr XXVII.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XXVIII.
            |___Sesja Rady Nr XXIX.
            |___Sesja Rady Nr XXX.
            |___Sesja Rady Nr I.
            |___Sesja Rady Nr II.
            |___Sesja Rady Nr III.
      |___Rok 2013
            |___Sesja Rady Nr XVII
            |___Sesja Rady Nr XVIII
            |___Sesja Rady Nr XIX
            |___Nadzwyczajna Sesja Rady Nr XX
            |___Sesja Rady Nr XXI
            |___Sesja Rady Nr XXII
            |___Nadzwyczajna Sesja Rady Nr XXIII
            |___Sesja Rady Nr XXIV
      |___Rok 2012
            |___Sesja Rady Nr IX.
            |___Sesja Rady Nr X.
            |___Sesja Rady Nr XI.
            |___Sesja Rady Nr XII
            |___Sesja Rady Nr XIII
            |___Sesja Rady Nr XIV
            |___Sesja Rady Nr XV
            |___Sesja Rady Nr XVI
      |___Rok 2011
            |___Sesja Rady Nr VIII
            |___Sesja Rady Nr VII
            |___Sesja Rady Nr VI
            |___Sesja Rady Nr V
            |___Sesja Rady Nr IV
      |___Rok 2010
            |___Sesja Rady Nr XXVII
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XXVIII
            |___Sesja Rady Nr XXIX
            |___Sesja Rady Nr XXX
            |___Sesja Rady Nr XXXI
            |___Sesja Rady Nr XXXII
            |___Sesja Rady Nr XXXIII
            |___Sesja Nadzwyczajna rady nr XXXIV
            |___Sesja Rady Nr I
            |___Sesja Rady Nr II
      |___Rok 2009
            |___Sesja Rady nr XIX
            |___Sesja Rady nr XX
            |___Sesja Rady nr XXI
            |___Sesja rady nr XXII
            |___Sesja Rady nr XXIII
            |___Sesja Rady nr XXIV
            |___Sesja rady nr XXV
            |___Sesja Rady nr XXVI
      |___Rok 2008
            |___Sesja Rady nr XVIII
            |___Sesja Rady nr XVII
            |___Sesja Rady nr XVI
            |___Sesja Rady nr XV
            |___Sesja Rady nr XIV
                  |___Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino.
                  |___Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.
                  |___Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.
                  |___Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia nieruchomości za zadłużenia podatkowe.
                  |___Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych.
                  |___Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach do realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
                  |___Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kozielice.
                  |___Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.
                  |___Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Tetyń, Łozice, Trzebórz, Siemczyn, Rokity.
                  |___Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzetu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.
                  |___Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kozielice do realizacji postanowień porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.
            |___Sesja Rady nr XIII
            |___Sesja Rady nr XII
      |___Rok 2007
            |___Sesja Rady nr XI
            |___Sesja Rady nr X
            |___Sesja Rady nr IX
            |___Sesja Rady nr VIII
            |___Sesja Rady nr VII
            |___Sesja Rady nr VI
            |___Sesja Rady nr V
      |___Rok 2006
            |___Sesja Rady nr IV
            |___Sesja Rady nr III
            |___Sesja Rady nr II
            |___Sesja Rady nr I
            |___Sesja Rady nr XXXII
            |___Sesja Rady nr XXXI
            |___Sesja Rady nr XXX
            |___Sesja Rady nr XXIX
            |___Sesja Rady nr XXIV
            |___Sesja Rady nr XXVIII
      |___Rok 2005
            |___Sesja Rady nr XXVII
            |___Sesja Rady nr XXVI
            |___Sesja Rady nr XXV
            |___Sesja Rady nr XXIV
|___Zarządzenia
      |___2018 r.
      |___2017 r.
      |___2016 r.
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
      |___2009 r.
      |___2008 r.
            |___Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.09.2008 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.
            |___Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży.
            |___Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.08.2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.
      |___2007 r.
      |___2006 r.
      |___2005 r.
|___Budżet
      |___Budżet na 2018 rok.
            |___Informacje z wykonania budżetu
      |___Budżet na 2017 rok.
            |___Informacje z wykonania budżetu.
      |___Budżet na 2016 rok.
      |___Budżet na 2015 rok.
            |___Sprawozdania finansowe.
      |___Budżet na 2014 r.
            |___Sprawozdania finansowe.
      |___Budżet na 2013 rok.
            |___Sprawozdania finansowe.
      |___2012 rok.
            |___Sprawozdania finansowe.
      |___Sprawozdania finansowe.
      |___Budżet na 2011 rok.
      |___Budżet 2010 rok
      |___Budżet 2009 rok.
      |___Rok 2007
|___Regulamin organizacyjny
|___Podatki i opłaty
      |___Rok 2018.
      |___Deklaracje i informacje podatkowe w 2017 r.
      |___Rok 2016.
            |___Interpretacja indywidualna
      |___Deklaracje i informacje podatkowe w 2015 r.
      |___Deklaracje i informacje podatkowe w 2014 r.
      |___Rok 2013
|___Strategia Rozwoju
|___Plany miejscowe
|___Statuty Sołectw Gminy Kozielice
|___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
|___Lokalny Program Rewitalizacji
      |___Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
      |___Konsultacje społeczne
|___Wybory samorządowe 2018
|___Wybory uzupełniające do Rady Gminy
|___Wybory Samorządowe 2014
|___Wybory samorządowe 2010
|___Wybory Samorządowe 2006
Informacje
|___
|___Związek Gmin Dolnej Odry
      |___2012 r.
|___Kontrola zarządcza
      |___2011 r.
      |___2012 r.
      |___2013 r.
      |___2014 r.
      |___2015 r.
      |___2016 r.
|___
|___Projekty unijne
      |___2013 r.
|___Zapytania ofertowe
      |___2018
            |___Zapytanie ofertowe na ułożenie kostki brukowej w miejscowościach Rokity przy świetlicy wiejskiej oraz Kozielice przy zbiorniku ppoż.
      |___2017
            |___II postępowanie_Dostawa, wykonanie i montaż altan w miejscowościach Mielno Pyrzyckie, Rokity, Siemczyn oraz Maruszewo, gmina Kozielice
                  |___Zapytanie ofertowe
            |___Dostawa, wykonanie i montaż altan w miejscowościach Mielno Pyrzyckie, Rokity, Siemczyn oraz Maruszewo, gmina Kozielice
                  |___Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                  |___Zestawienie złożonych ofert
            |___Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Rokity oraz Załęże, gmina Kozielice
                  |___Zestawienie złożonych ofert
            |___Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI.
      |___2016
            |___Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż witaczy
      |___2014
|___Barszcz Sosnowskiego
|___INFORMACJE RÓŻNE
      |___konsultacje programu współpracy z NGO
      |___szkolenie
|___Organizacja zgromadzeń
|___Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kozielice
|___
|___Działalność lobbingowa
|___Informacja publiczna
      |___Ponowne wykorzystywanie informacji.
      |___Informacja publiczna.
|___Organizacje pozarządowe
      |___Na 2018 r.
|___Sprawy obywatelskie
      |___Ewidencja ludności
      |___Dowody osobiste
|___Przetargi
      |___2018 r.
            |___Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Trzebórz, Czarnowo, Tetyń, Maruszewo, gmina Kozielice
            |___Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozielice w niezbędny sprzęt ratowniczy
            |___Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 553 w miejscowości Załęże, gmina Kozielice.
            |___Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku remizy OSP na działce ewidencyjnej nr 363 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.
            |___Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz Punktu Przedszkolnego w Kozielicach.
            |___Utwardzenie terenu oraz przebudowa zjazdu na działce nr 391, nr 439 i nr 442 (cmentarz) w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice
            |___Remont odcinka drogi na trasie Czarnowo - Nowe Chrapowo w obrębie miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice.
            |___Administrowanie cmentarzy komunalnych
            |___Wycinka drzew z użyciem podnośnika koszowego na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i Mielno Pyrzyckie oraz usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice.
      |___2017 r.
            |___Wykonanie i dostarczenie do Zespołu Szkół w Kozielicach 343 szt. paczek świątecznych.
            |___Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 315/1 w miejscowości Kozielice.
            |___Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie : "Budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.
            |___Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Kozielice.
            |___Administrowanie cmentarzy komunalnych.
            |___Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kozielice
      |___2016 r.
            |___Wykonanie i dostarczenie do Zespołu Szkół w Kozielicach 350 szt. paczek świątecznych.
            |___Wymiana opraw oświetlenia standardowego na LED w pomieszczeniach Urzędu Gminy Kozielice.
                  |___Wyjaśnienia.
            |___Remont dachu w budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Czarnowo
            |___Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozielice
            |___II PRZETARG_Zapewnienie obsługi technicznej podczas Dozynek Gminnych w Łozicach
            |___Zapewnienie usługi ochrony podczas Dożynek Gminnych w Łozicach
            |___Zapewnienie obsługi technicznej podczas Dozynek Gminnych w Łozicach
            |___Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozielice
            |___Wykonanie chodnika wraz z obrzeżami w miejscowości Kozielice, Tetyń i Mielno Pyrzyckie
            |___Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozielice.
            |___Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kozielicach w 2016 r.
            |___Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Tetyń
                  |___Wybór najkorzystniejszej oferty - Nadzór Inwestorski
      |___2015 r.
|___
|___Jak załatwić sprawę
|___Zamówienia publiczne
|___Jednostki organizacyjne
|___Spółki Gminy
|___Oferty Inwestycyjne
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
|___Informacje nieudostępnione
|___Instrukcja obsługi
|___Przetargi na nieruchomości
      |___2018 r.
      |___2017 r.
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
      |___2009 r.
|___Konkursy na wolne stanowiska
      |___2018 r.
      |___2016 r.
            |___Zarządzenie Nr 67.2016 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach.
      |___2015
      |___2013
      |___2008
      |___2007
            |___Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu
            |___Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach
      |___Druki do pobrania
|___Ogłoszenia
      |___2018 r.
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach
            |___Ogłoszenie nr 2/2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminny Kozielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
      |___2017 r.
      |___2016 r.
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
|___Powszechny Spis Rolny
|___Obwieszczenia
      |___2018 r.
            |___Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji Kanału Nieborowskiego z przebudową inżynieryjnego obiektu drogowego na drodze nr 122 w miejscowości Rokity.
            |___Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej poprzez budowę odcinka sieci na terenie działek nr: 576, 577, położonych w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gm. Kozielice, woj. zachodniopomorskie.
      |___2017 r.
            |___Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna
            |___Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
                  |___Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz konsultacjach społecznych.
            |___Obwieszczenie o umorzeniu w całości postępowania wydania decyzji środowiskowej: Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Myślibórz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2,3 MW w miejscowości Kierzków.
            |___Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 459 i 462, położonych w obrębie ewid. Kozielice, gmina Kozielice
            |___Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji środowiskowej: Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Myślibórz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2,3 MW w miejscowości Kierzków.
      |___2016 r.
            |___Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji celu publicznego świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielno Pyrzyckie
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
      |___2009 r.
      |___2008 r.
            |___Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Człowiek najlepsza inwestycja"
      |___2007 r.
      |___2006 r.
            |___Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na „Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - zupy”
            |___Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice.
            |___Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro
            |___Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro
            |___Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro
            |___Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
      |___Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2005
      |___Zarządzenie Nr 31/2005
      |___Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2005
      |___Zarządzenie Nr 30/2005
|___Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
|___Azbest
      |___2017 rok.
      |___2016 rok.
      |___2015 rok.
|___Wybory parlamentarne RP 2011 r.
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.
|___Wybory prezydenckie 2015
|___Referendum 6 września 2015
|___Wybory ławników 2016-2019
|___Wybory parlamentarne RP 2015 r.
RODO
|___Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
Gminne Spółki Wodne