Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 2/Py w Kozielicach
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci gazowej ś/c dn 180/125/90/63/40PE - gazyfikacja miejscowości Banie, gmina Banie - etap I"
3 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
4 Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych.
5 INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, iż z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w dniu 10 sierpnia 2018r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak SZ.ZUZ.3.421.21.3.2018.MG1, wygaszającej decyzję Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 grudnia 2007r. udzielającej Gminie Kozielice pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Przydarłów.......
6 Raport o stanie gminy za rok 2018. Zabierz głos w debacie
7 Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu
8 Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu
9 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 czerwca 2019 r., decyzji 8/2019 o ustaleniu inwestycji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa Ba1.
10 Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r.