Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie.


Zarządzenie Nr 62/2010

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zarządzam co następuje.

 

 

§ 1.1. Udostępnienie informacji publicznej, której jawność nie została wyłączona ustawą z zasady jest bezpłatne.

2. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze :

  1. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

  2. publikacji na stronie internetowej,

  3. komunikatów, obwieszczeń, ogłoszeń prasowych,

  4. wglądu do Dzienników Ustaw, Monitorów i Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego,

  5. wywieszenia w miejscach wyznaczonych (tablice ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwie).

3. Materiały dokumentujące posiedzenie organów gminy udostępnione ustnie lub pisemnie.

4. Udostępnienie informacji publicznej, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź na stronie internetowej gminy, następuje na wniosek, w sposób i formie wskazanej przez wnioskodawcę.

5. Wnioski o udzielenie informacji publicznej składane są w sekretariacie Urzędu Gminy.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymagającej przekształcenia tej informacji w sposób wskazany we wniosku i powodującej poniesienie kosztów dodatkowych następuje po wniesieniu opłaty. 2. Opłata za wykonanie:

1) jednej strony kserokopii dokumentu formatu A4 wynosi 0,40.

2) jednej strony kserokopii dokumentu formatu A3 wynosi 0,60 zł.

3) jednej strony opracowania analitycznego, przepisanie tekstu wynosi 6,00.

4) kopiowanie dokumentu na nośnik magnetyczny wynosi 4,00.

5) skanowanie jednej strony dokumentu wynosi 5,00

3. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto urzędu przed wykonaniem czynności.

 

§ 3. Wykonanie kserokopii dokumentów wymaga potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

§ 4. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej ponoszą samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. Nadzór nad realizacją sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 6. Do cen określonych w § 2.2. doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej. 1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko...............................................................................

Adres..............................................................................................

Nr telefonu......................................................................................

 

2. Zakres informacji :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. Sposób udostępnienia informacji: (podkreślić właściwe)

listownie na adres...................................................................................................................................

odbiór osobisty.........................................................................................................................................

faksem lub pocztą elektroniczną............................................................................................................

 

……………………………..

(podpis)

 

 

Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U Nr 133 poz. 883Z późn. zm.)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 11-05-2011 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 31-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 11-05-2011 07:31