Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrębie Czarnowo. 2011-06-08 12:03
dokument Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrebie Rokity. 2011-06-08 12:05
dokument Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 2011-06-08 12:07
dokument Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/11/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 2011-06-08 12:11
dokument Uchwała Nr IV/40/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2011-06-08 12:11
dokument Uchwała Nr IV/41/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego. 2011-06-08 12:12
dokument Uchwała Nr IV/42/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 2011-06-08 12:24
dokument Uchwała Nr IV/43/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2011-06-08 12:29
dokument Uchwała Nr IV/44/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komsji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego. 2011-06-08 12:30
dokument Uchwała Nr IV/45/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 2011-06-08 12:31
dokument Uchwała Nr IV/46/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. 2011-06-08 12:32
dokument Uchwała Nr IV/47/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. 2011-06-08 12:33
dokument Uchwała Nr IV/48/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kozielice. 2011-06-08 12:34
dokument Uchwała Nr IV/49/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 2011-06-08 12:35
dokument Uchwała Nr IV/50/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. 2011-06-08 12:36
dokument Uchwała Nr IV/51/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2010 rok. 2011-06-08 12:37
dokument Uchwała Nr IV/52/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2011-06-08 12:38
dokument Uchwała Nr IV/53/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice. 2011-06-08 12:39