Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/77/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.


Uchwała Nr VII/77/11

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U.z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice ,

nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,08 ha, położoną w miejscowości Rokity,

oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 57/2 , z przeznaczeniem pod budowę lokalnej

oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania ,zbywania oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata.

W związku z tym iż gmina nie posiada w zasobie własnych nieruchomości w miejscowości Rokity a planowana jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, zmuszona jest nabyć na własność grunty od osoby fizycznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-11-2011 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 10:30