Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/218/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.


Uchwała Nr XX/218/13

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 0, poz. 567 , z 2013 r. poz. 153 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozielice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków i budowli będących dotychczas we władaniu PKP Spółki Akcyjnej Warszawa następujących nieruchomości:

1. Działka nr 152/4 o pow. 0,3602 ha obręb Kozielice

2. Działka nr 152/7 o pow. 7,6573 ha obręb Kozielice

3. Działka nr 152/6 o pow. 0,2548 ha obręb Kozielice

4. Działka nr 374 o pow. 0,1200 ha obręb Tetyń

5. Działka nr 673 o pow. 5,2204 ha obręb Tetyń

6. Działka nr 331/2 o pow. 0,1853 ha obręb Tetyń

7. Działka nr 331/3 o pow. 0,2556 ha obręb Tetyń

8. Działka nr 331/4 o pow. 0,1028 ha obręb Tetyń

9. Działka nr 331/5 o pow. 0,1191 ha obręb Tetyń

10. Działka nr 331/9 o pow. 5,5800 ha obręb Tetyń

11. Działka nr 331/8 o pow. 0,0593 ha obręb Tetyń

12. Działka nr 358/4 o pow. 4,2543 ha obręb Trzebórz

13. Działka nr 24/3 o pow. 2,7672 ha obręb Siemczyn

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-08-2013 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 22-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2013 09:02