Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/257/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2014 r. 2014-03-24 08:38
dokument Uchwała Nr XXV/258/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020. 2014-03-24 08:35
dokument Uchwała Nr XXV/259/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 "Pomoc gminy w zakresie dożywiania". 2014-03-24 08:33
dokument Uchwała Nr XXV/260/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 2014-03-24 08:32
dokument Uchwała Nr XXV/261/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach. 2014-03-24 08:29
dokument Uchwała Nr XXV/262/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2014-03-24 08:28
dokument Uchwała Nr XXV/263/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzenia w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków. 2014-03-24 08:27
dokument Uchwała Nr XXV/264/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2014-03-24 08:23
dokument Uchwała Nr XXV/265/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2014-03-24 08:22
dokument Uchwała Nr XXV/266/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. 2014-03-24 08:21
dokument Uchwała Nr XXV/267/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2014 roku. 2014-03-24 08:20
dokument Uchwała Nr XXV/268/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie odmawiająca uchylenia uchwały. 2014-03-24 08:19
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2014-03-10 08:39
dokument Protokół z obrad XXV Sesji R.dy Gminy 2014-04-04 10:27