Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w obrebie Mielno Pyrzyckie.


Uchwała Nr XXVI/275/14

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w obrębie Mielno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 0, poz. 567 , z 2013r. poz. 153, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 146 o pow. 600 m2 w obrębie Mielno na czas oznaczony dłuższy 3 lata z przeznaczeniem na alejkę cmentarną .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania, zbywania oraz ich wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata.

W związku z tym iż , alejka prowadząca do cmentarza oraz kapliczka zlokalizowane są na prywatnych gruntach gmina zmuszona jest wynająć grunty od osoby fizycznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-05-2014 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2014 12:48