Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na zapewnienie obsługi muzycznej, rozrywkowej i technicznej podaczas Dożynek Gminnych w Kozielicach


Kozielice, dnia 10.07.2014r.

 

ZPP.271.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zapewnienie obsługi muzycznej, rozrywkowej i technicznej podczas

Dożynek Gminnych w Kozielicach

 

W dniu 06 września 2014r. w miejscowości Kozielice odbędą się Dożynki Gminne. Wobec powyższego Wójt Gminy Kozielice zwraca się z zapytaniem ofertowym na obsługę ww. imprezy, pozostającym poza zakresem regulacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie obsługi muzycznej, rozrywkowej i technicznej podczas Dożynek Gminnych w dniu 06 września 2014r. w Kozielicach, od godz. 14:00 dnia 06.09.2014r. do godz. 04:00 w dniu 07.09.2014 r.

realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Usługodawca ma obowiązek zapewnić:

 • estradę zadaszoną atestowaną o wym. min. 8m x 6m, zgodną z RIDEREM TECHNICZNYM oferowanego wykonawcy (transport, rozłożenie, złożenie, montaż i obsługa)

 • nagłośnienie estradowe wraz z obsługą techniczną i sceniczną zgodne z RIDEREM TECHNICZNYM oferowanego wykonawcy (transport, rozłożenie, złożenie, montaż i obsługa)

 • oświetlenie estradowe wraz z obsługą techniczną i sceniczną zgodne z RIDEREM TECHNICZNYM oferowanego wykonawcy (transport, rozłożenie, złożenie, montaż i obsługa)

 • płotki ochronne do odgrodzenia sceny oraz namiotu obsługi technicznej i scenicznej (transport, rozłożenie, złożenie, montaż i obsługa)

 • zespół muzyczny z repertuarem rozrywkowym dla uatrakcyjnienia imprezy min. 1,5 godz.

 • konferansjera prowadzącego w czasie całej imprezy (do rozpoczęcia zabawy)

 • min. 3 godz. program rozrywkowy dla dzieci prowadzony przez przebrane postaci (w tym organizacja gier, zabaw i konkursów z drobnymi nagrodami dla uczestników, malowanie buzi/włosów, bańki mydlane, kącik malarski)

 • min. 45 min. program rodzinny - konkursy na scenie z drobnymi nagrodami

 • min. 45 min. program rozrywkowy np. kabaret, iluzjonista itp.

 • min. 1 godz. występ zespołu muzycznego - koncert gwiazdy wieczoru zespół Disco Polo: Classic, Akcent, Cliver, Voyager, Piękni i Młodzi, Masters.

 • oprawę muzyczną zabawy plenerowej po koncercie gwiazdy wieczoru (zespół) do godz. 4.00/5-6 godz.

 • promocję organizowanych Dożynek Gminnych w postaci przygotowania i wydruku plakatów (50szt. format B3 i 50szt. format B1, papier kredowy 135g. kolor)

 • ustawienie sceny i sprzętu najpóźniej do godz. 12.00 dnia 06.09.2014r.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Szczegółowy program Dożynek Gminnych zostanie ustalony z Zamawiającym.

 

2. Zawartość oferty.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie informacje dotyczące proponowanego programu, posiadanego sprzętu (parametry) i osób (nagłośnienie, oświetlenie, scena, gwiazda wieczoru-ceny poszczególnych wykonawców, konferansjer itp. oraz ewentualne koszty transportu, montażu i demontażu sprzętu).

 

3. Kryteria wyboru ofert.
Cena: 100 %

4. Terminy:
Termin złożenia oferty mija 18 lipca 2014 roku o godz. 15:00.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Damian Woźniak - Podinspektor Wydziału Promocji w Urzędzie Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice tel. 91 561 11 31 wew. 34, fax. 91 561 11 32

6. Oferty proszę składać pocztą elektroniczną na adres: promocja@kozielice.pl lub na piśmie na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, z dopiskiem „Oferta - Dożynki Gminne Kozielice.

Informacje uzupełniające:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie wg załączonego Wzoru: na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta - Dożynki Gminne Kozielice lub pocztą elektroniczną.

2) Ceny podane w ofercie (netto i brutto) muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

3) Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.

6) Dodatkowo oferta powinna zawierać:

- szczegółowy opis i program nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, przedstawiający atrakcje czekające na uczestników,

- termin ważności oferty.

 

 

 

ZATWIERDZAM

/Wójt Gminy Kozielice/

 

Załącznik:

 1. Oferta cenowa

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-07-2014 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 23-07-2014 09:47