Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi ochrony podczas Dożynek Gminnych w Kozielicach

Kozielice, dnia 17.07.2014r.

 

ZPP.271.3.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi ochrony podczas

Dożynek Gminnych w Kozielicach

W dniu 06 września 2014r. w miejscowości Kozielice odbędą się Dożynki Gminne. Wobec powyższego Wójt Gminy Kozielice zwraca się z zapytaniem ofertowym na obsługę ww. imprezy, pozostającym poza zakresem regulacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi ochrony podczas Dożynek Gminnych w Kozielicach w dniu 06 września 2014r., od godz. 14:00 dnia 06.09.2014r. do godz. 04:00 w dniu 07.09.2014 r.

realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zatrudniać pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami (licencje, uprawnienia) do zabezpieczania imprez masowych.

- postępować z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- starannie działać w ramach możliwości prawnie dozwolonych, poprzez ciągłą
aktywną obecność i wykonywanie czynności mających na celu zabezpieczenie
imprezy przed ingerencją osób uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg,
zakłócających porządek publiczny,

- legitymowania osób w celu, ustalenia tożsamości,

- wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy,

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

- usuwania z miejsca przeprowadzania imprezy osób, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny.

3. Szczegółowy zakres czasowy ochrony:

- zabezpieczenie imprezy od godziny 14:00 dnia 06.09.2014r. /sobota/ do godziny
4:00 dnia 07.09.2014r. /niedziela/,

Oczekiwana liczba pracowników ochrony:

od godz. 14.00 do 18.00 - 4 pracowników, od godz. 18.00 do 4.00 - 10 pracowników.

- impreza ma charakter imprezy otwartej artystyczno-rozrywkowej, przewidywana liczba uczestników 700-900 osób.

4. Kryteria wyboru ofert.

Cena: 100 %

5. Terminy:
Termin złożenia oferty mija 25 lipca 2014 roku o godz. 14:00.

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Damian Woźniak - Podinspektor Wydziału Promocji w Urzędzie Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice tel. 91 561 11 31 wew. 34, fax. 91 561 11 32

7. Oferty proszę składać pocztą elektroniczną pod adres: promocja@kozielice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, z dopiskiem „Oferta ochrona - Dożynki Gminne Kozielice.

Informacje uzupełniające:

1) Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru i złożyć w Urzędzie Gminy Kozielice lub przesłać pocztą elektroniczną.

2) Ceny podane w ofercie (netto i brutto) muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

3) Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.

 

ZATWIERDZAM

/Wójt Gminy Kozielice/

 

Załącznik:

  1. Oferta cenowa

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-07-2014 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 17-07-2014 09:22