Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVIII/245/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok. 2006-03-17 12:04
dokument Uchwała nr XXVIII/244/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie dożywiania. 2006-03-17 12:03
dokument Uchwała nr XXVIII/243/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasi 2006-03-17 11:59
dokument Uchwała nr XXVIII/241/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Gminy Kozielice na 2006 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji 2006-03-17 11:42
dokument Uchwała nr XXVIII/239/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych. 2006-03-17 11:41
dokument Uchwała nr XXVIII/238/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmian uchwały. 2006-03-17 11:41
dokument Uchwała nr XXVIII/237/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków. 2006-03-17 11:40
dokument Uchwała nr XXVIII/236/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały. 2006-03-17 11:37
dokument Uchwała nr XXVIII/235/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice. 2006-03-17 11:36
dokument Uchwała nr XXVIII/234/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2006-03-17 11:36