Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/291/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 11 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Uchwała Nr XXIX/291/14

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 0, poz. 567 z 2013r. Nr 0, poz. 153, Nr 0 ,poz. 645, Nr 0, poz. 1318 ; z 2014r. poz. 379 , poz. 1072 ze zm.) w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 i art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym nr 4 w udziale 243/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działce gruntu nr 35 o pow. 0,1346 ha wraz z pomieszczeniami przynależnymi ,położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wpłynął wniosek najemcy lokalu mieszkalnego Pani Marioli Strąk o wykup lokalu .

Sprzedaż lokalu pozwoli uzyskać wpływy do budżetu gminy, które umożliwią częściowe pokrycie wydatków budżetowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 18-09-2014 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 18-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2014 08:00