Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/301/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XXX/301/14
Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,47 zł od 1m2 powierzchni,

e) pozostałych, innych niż wymienione - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,

§ 2. 1. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych w tym: domki letniskowe i rekreacyjne - 7,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, - garaże 4,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2.Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-12-2014 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2014 09:45