Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 

 

 

Uchwała Nr IV/21/15

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23.02.2015 roku

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072 ze zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice ,

nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Załęże stanowiące

współwłasność małżonków Andrzeja i Joanny Krzyżowskich zapisane w księdze

wieczystej nr KW SZ2T/00009469/8 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie

Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach:

- działka nr 82/2 o pow. 0,3955 ha -z przeznaczeniem na teren rekreacji zbiorowej

- działka nr 82/1 o pow. 0,1096 ha - z przeznaczeniem jako teren drogi wewnętrznej

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/209/97 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 grudnia 1997 r.

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e:

 

Rada Sołecka i Sołtys sołectwa Załęże zwrócili się z prośbą o przejęcie na mienie gminy Kozielice w/w nieruchomości gruntowej , która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren rekreacji zbiorowej.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości gruntowych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-02-2015 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:32