Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.

 

 

 

Uchwała Nr IV/20/15

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23 lutego 2015 roku

 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072 ze zm.) w związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz. 518 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.Wraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu działkę zabudowaną oznaczoną

geodezyjnie jako działka nr 91 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Załęże ,zapisana

w księdze wieczystej nr KW SZ2T/00015541/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w

Pyrzycach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Gmina Kozielice przejęła w/w nieruchomość w formie darowizny od małż. Feliksy i Jana Ogrodowczyk w zamian za dotychczasową i przyszłe koszty związane z ich pobytem w Domu Pomocy Społecznej , w którym przebywają na pobyt stały.

Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać wpływy do budżetu gminy, które umożliwią częściowe pokrycie wydatków budżetowych związanych z ich pobytem w w/w Domu Opieki Społecznej.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-02-2015 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:32