Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.


Uchwała Nr VI/31/15

Rady Gminy Kozielice

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013,poz.594 z poźn. zm.)uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kozielice jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

2. Jednocześnie deklaruje się wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz przystąpienia do prac nad lokalną strategią rozwoju, z uwzględnieniem okresu programowania 2014 - 2020.

§ 2. Przedstawicielem Gminy Kozielice do działania w Stowarzyszeniu „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wyznacza się Wójta Gminy Kozielice, który na podstawie odrębnych upoważnień może wyznaczać inne osoby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z rozpoczęciem nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityk UE z budżetu UE (2014-2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych, regulujących zasady ich wdrażania, ustawą z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) określono wspólne przepisy mające zastosowanie do realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej polityki rybackiej i polityki spójności przy udziale funduszy UE.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania mogą być osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, działające jako Lokalna Grupa Działania ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Członkostwo w Stowarzyszeniu „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz współtworzenie obszaru tej lokalnej grupy działania i tworzenie lokalnej strategii rozwoju zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, umożliwi uzyskanie wsparcia na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, finansowany ze środków unijnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 27-05-2015 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2015 11:06