Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.


Uchwała Nr VI/29/15

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072 ze zm.) w związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz. 518 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu działkę zabudowaną budynkami byłej

stacji PKP oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 331/8 o pow. 0,0593 ha w udziale

44/100 części położona w obrębie Tetyń, zapisana w księdze wieczystej nr KW

SZ2T/00034818/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać wpływy do budżetu gminy, które umożliwią częściowe pokrycie wydatków budżetowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 27-05-2015 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2015 11:10