Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


ZPOŚ.271.1/2015 Kozielice, 2015-06-18

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPOŚ.271.1/2015 Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozielice

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

EKO24

Barbara Plewko

ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno

Uzasadnienie wyboru: oferta uznana została za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, tj. zawierała najniższą cenę - 16 017,60 zł brutto.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-06-26.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Adres wykonawcy: Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Cena oferty brutto: 20 120,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 79.61

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: „LUMEN” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul Piotra Pawła 9, 72-015 Police

Cena oferty brutto: 21 925,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 73.06

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: EKO24 Barbara Plewko

Adres wykonawcy: ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno

Cena oferty brutto: 16 017,60 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100.00

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: „EXITO” Grzegorz Marek

Adres wykonawcy: ul Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty brutto: 16 547,76 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 96.80

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

________________________

Kierownik zamawiającego

Otrzymują:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie;

  2. „LUMEN” Sp. z o.o., ul Piotra Pawła 9, 72-015 Police;

  3. EKO24 Barbara Plewko, ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno;

  4. „EXITO” Grzegorz Marek, ul Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

  5. a/a

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-06-2015 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2015 12:35