Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2015 Nazwa zadania: Zapewnienie obsługi artystycznej i technicznej podczas Dożynek Gminnych
w Kozielicach w dniu 12 września 2015r.”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ANILEVE

Ewelina Śwital

Sulimierz 42, 74-300 Myślibórz

Uzasadnienie wyboru: oferta uznana została za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, tj. zawierała najniższą cenę - 16 974,00 zł brutto.(brano pod uwagę zespół BASTA jako Gwiazda Wieczoru)

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-08-17.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: AGENCJA IMPRESARYJNA DETE Danuta Toboła

Adres wykonawcy: ul. Francuska 15, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto: 19 680,00 zł (brano pod uwagę zespół IMPERIUM, tańszy zespół nie spełniał wymogów zawartych w SIWZ - godzina występu)

Liczba pkt. w kryterium cena: 86.25

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: EVENT SOLUTIONS CENTER Michał Piotrowski ESC

Adres wykonawcy: os. Dywizjonu 303 3A, 31-871 Kraków

Cena oferty brutto: 31 631,91 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 53.66

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: ANILEVE Ewelina Śwital

Adres wykonawcy: Sulimierz 42, 74-300 Myślibórz

Cena oferty brutto: 16 974,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100.00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że została odrzucona oferta :

MUSIC PLANET AGENCJA ARTYSTYCZNA

Helena Mażewska,

ul. Kostki Napierskiego 26, 70-783 Szczecin

Uzasadnienie: zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oferta została odrzucona gdyż jest niezgodna z SIWZ (oferta złożona na nie odpowiednim formularzu, brak podziału kosztów, brak wymaganych załączników - oświadczeń zgodnie z pkt. 8 SIWZ).

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że nie wykluczono wykonawców.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

________________________

Kierownik zamawiającego

Otrzymują:

  1. AGENCJA IMPRESARYJNA DETE Danuta Toboła, ul. Francuska 15, 64-100 Leszno

  2. EVENT SOLUTIONS CENTER Michał Piotrowski ESC, Os. Dywizjonu 303 3A, 31-871 Kraków

  3. MUSIC PLANET AGENCJA ARTYSTYCZNA Helena Mażewska, ul. Kostki Napierskiego 26, 70-783 Szczecin

  4. ANILEVE Ewelina Śwital, Sulimierz 42, 74-300 Myślibórz

  1. a/a

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 20-07-2015 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 20-07-2015 15:57