Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 77.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej.


Zarządzenie Nr 77.2015

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie : ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

gruntowej.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072 ze zm.)) w związku z art. 38 ust.1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. , poz. 782 z póź.zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.Ogłosić przetarg ustny nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej

oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 552/24 o pow. 2,00 ha w obrębie

Mielno.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia o przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77.2015

z dnia 17.09.2015r.

WÓJT GMINY KOZIELICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Położenie

Mielno Pyrzyckie , gmina Kozielice

Nr ewidencyjny działki

część działki ewidencyjnej nr 552/24

Powierzchnia użytków rolnych

R IIIb- 1,60 ha

R IVa- 0,40 ha

Czynsz wywoławczy

715,45 zł

Nr księgi wieczystej

93238

Okres dzierżawy

3 lata

Minimalne postąpienie 1%

7,00 zł

1. Działka wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych , praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach pokój nr 13, w dniu 19

października 2015 roku o godz. 1200.

3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej w wysokości

140,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kozielicach nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie

do dnia 15.10.2015r. z określeniem numeru geodezyjnego działki.

5.Wadium wpłacone przez osobę , która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet opłaty czynszu

dzierżawnego wynikającego z zawartej umowy, natomiast w przypadku pozostałych osób zostanie

zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej

wymienionego gruntu.

7. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie

wyznaczonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.

8.Wojt Gminy może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyn, informując

o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.

9. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

Gminy Kozielice oraz na stronie internetowej www.bip.kozielice.pl

10. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej informacji poprzez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.kozielice.pl

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 12 lub tel. 91 5611141.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-09-2015 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2015 08:50