Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Kozielice. 2016-01-26 11:05
dokument Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016. 2016-01-25 11:14
dokument Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały. 2016-01-25 11:13
dokument Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2016". 2016-01-25 11:12
dokument Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice. 2016-01-25 11:10
dokument Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały. 2016-01-25 11:09
dokument Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. 2016-01-25 12:51
dokument Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2015-2024. 2016-01-25 11:06
dokument Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2015. 2016-01-25 11:05
dokument Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2015. 2016-01-25 11:04
dokument Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2016-2025. 2016-01-25 11:03
dokument Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. 2016-01-25 11:02
dokument Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2016. 2016-01-25 11:00