Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 104.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:50
dokument Zarządzenie Nr 103.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:46
dokument Zarządzenie Nr 102.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:42
dokument Zarządzenie Nr 101.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:34
dokument Zarządzenie Nr 100.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Kozielice 2018-01-23 11:22
dokument Zarządzenie Nr 99.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:13
dokument Zarządzenie Nr 98.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:54
dokument Zarządzenie Nr 97.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:49
dokument Zarządzenie Nr 96.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2017 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie od 1 lutego 2018 do 31.12.2020r. w oparciu o komunikacje regularną na podstawie biletów miesięcznych 2018-01-26 11:21
dokument Zarządzenie Nr 95.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia dokumentów stanowiska Sekretarza Gminy 2018-01-26 11:19
dokument Zarządzenie Nr 94.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-26 11:42
dokument Zarządzenie Nr 93.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2018-01-26 11:39
dokument Zarządzenie Nr 92.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:49
dokument Zarządzenie Nr 91.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:49
dokument Zarządzenie Nr 90.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:35
dokument Zarządzenie Nr 89.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:29
dokument Zarządzenie nr 88.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta 2018-01-26 11:14
dokument Zarządzenie nr 87.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. 2018-01-26 11:11
dokument Zarządzenie Nr 86.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:24
dokument Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-01-23 10:15
dokument Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-01-23 10:15
dokument Zarządzenie Nr 83.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:16
dokument Zarządzenie Nr 82.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:16
dokument Zarządzenie Nr 81.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych. 2018-01-23 10:16
dokument Zarządzenie Nr 80.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:50
dokument Zarządzenie Nr 79.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:51
dokument Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:52
dokument Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:52
dokument Zarządzenie Nr 76.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:53
dokument Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:54
dokument Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". 2017-11-02 07:31
dokument Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:55
dokument Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:56
dokument Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:56
dokument Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:57
dokument Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-11-14 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 68.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 października 2017r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na ?Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018? 2018-03-13 08:52
dokument Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Kozielice. 2017-10-12 12:35
dokument Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 11:00
dokument Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:05
dokument Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:06
dokument Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:08
dokument Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:09
dokument Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:10
dokument Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:14
dokument Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:15
dokument Zarządzenie Nr 58.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:17
dokument Zarządzenie Nr 57.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:18
dokument Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2017-09-15 11:01
dokument Zarządzenie Nr 55.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:19
dokument Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:20
dokument Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 52.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. 2018-03-09 14:04
dokument Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:21
dokument Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:22
dokument Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 sierpnia 2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozielice 2018-03-12 13:50
dokument Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:23
dokument Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-10-02 10:25
dokument Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-03-12 12:57
dokument Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:26
dokument Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:27
dokument Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:28
dokument Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Kozielice. 2017-07-11 13:02
dokument Zarządzenie Nr 38.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2017-07-07 14:20
dokument Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:28
dokument Zarządzenie Nr 36.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 12:22
dokument Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 12:12
dokument Zarządzenie Nr 34.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-03-12 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 33.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa rurociągu tłocznego DN 160 z m. Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach oraz budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P6 i P7. 2018-03-09 14:26
dokument Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 11:00
dokument Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 10:45
dokument Zarządzenie Nr 30.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa. 2017-06-07 09:44
dokument Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 10:27
dokument Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:50
dokument Zarządzenie Nr 27.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:43
dokument Zarządzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:38
dokument Zarządzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Kozielice w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. 2017-05-23 11:04
dokument Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Gminie Kozielice. 2017-05-26 14:02
dokument Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:42
dokument Zarządzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:41
dokument Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:40
dokument Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice. 2017-04-19 09:15
dokument Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:39
dokument Zarządzenie Nr 18.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:39
dokument Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:38
dokument Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-04-20 09:54
dokument Zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:56
dokument Zarządzenie Nr 14.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:57
dokument Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w Kozielicach 2018-03-12 13:36
dokument Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:58
dokument Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:59
dokument Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:59
dokument Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2018-03-09 14:01
dokument Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:00
dokument Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:01
dokument Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 05.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr. ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice ? II etapy budowy? 2018-03-09 13:56
dokument Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2018-03-09 13:57
dokument Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-03-09 13:48
dokument Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2017-01-18 08:35
dokument Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/116/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. 2017-04-20 10:04