Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/121/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 

 

Uchwała Nr XIX/121/17

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 13 lutego 2017 roku

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice, część nieruchomości - działka nr 146 z istniejącym budynkiem „kaplicą” i ciągiem komunikacyjnym do cmentarza położonej w obrębie geodezyjnym Mielno stanowiące własność osoby fizycznej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW SZ2T/00000252/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Część działki nr 146 położona w miejscowości Mielno Pyrzyckie służy od czasu powstania cmentarza jako ciąg komunikacyjny, świadczy o tym brama cmentarna. Gmina Kozielice jest Dzierżawcą części działki na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2014 r. Na podstawie w/w umowy § 7 pkt 1 Dzierżawca zastrzega sobie prawo pierwokupu sprzedaży. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości gruntowych. Zakup części działki nr 146 w obrębie Mielno zapewni mieszkańcom oraz służbom komunalnym swobodne przemieszczanie się oraz korzystanie z kapliczki przynależnej do cmentarza.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:25