Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/131/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr XXI/131/2017

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

,

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. 2016r. poz.446) 2011-01-01oraz art.20 ust.1, art. 24 ust.1,5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139, ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w wysokości:

- 5,78 zł. brutto/m3 pobranej wody

2. Zatwierdza się stałą opłatę abonamentową za rozliczanie w wysokości:

- 8,37zł. brutto miesięcznie dla odbiorcy rozliczanego według wodomierza

głównego,

- 4,14 zł. brutto miesięcznie dla odbiorcy rozliczanego przy punkcie czerpalnym

w budynku wielolokalowym,

- 6,99 zł. brutto miesięcznie dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących

przeciętnych norm zużycia.

3. Zatwierdza się opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

w wysokości:

- 8,08 zł. brutto /m3 odprowadzonych ścieków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Zgodnie z zapisem art.20 ust.1 taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązuje przez rok. Obecne ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązują do końca marca br.
Na podstawie art.24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie przedłożyły wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
Przy ustalaniu taryf na rok 2017/2018 podstawę ich ustalania stanowiły dane ewidencji księgowej przedsiębiorstwa.

Zaproponowane taryfy pozwolą Spółce z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , dostawę wody w sposób ciągły, wymaganej ilości i jakości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 06-04-2017 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2017 08:53