Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/276/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych.


UCHWAŁA Nr XXXI/276/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 sierpnia 2006r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu

Państwa niżej wymienione nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Załęże.

  1. działka nr 138/1 o pow. 1,68 ha

  2. działka nr 261/1 o pow. 0,71 ha

  3. działka nr 267/9 o pow. 1,69 ha

  4. działka nr 99 o pow. 0,17 ha

  5. działka nr 83 o pow. 0,02 ha

  6. działka nr 100 o pow. 0,12 ha

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozielice do przestrzegania ustaleń Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Załęże- przeznaczenie przejmowanych

działek

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/239/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego

2006 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia z zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu

Państwa nieruchomości niezabudowanych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:17