Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku remizy OSP, realizacji miejsc postojowych, zagospodarowaniu terenu niezbędnej infrastruktury technicznej w tym sieci, przyłączy i zewnętrznej instalacji na terenie działek nr: 363, 366, 391, położonych w obrębie Kozielice, gm. Kozielice woj. zachodniopomorskie. 2018-11-20 14:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.10.2018r. w sprawie zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku remizy OSP, realizacji miejsc postojowych, zagospodarowaniu terenu, niezbędnej infrastruktury technicznej [w tym sieci, przyłączy i zewnętrznej instalacji] na terenie działek nr: 363, 366, 391, położonych w obrębie Kozielice, gm. Kozielice [woj. zachodniopomorskie]. 2018-10-24 13:58
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji nr 45/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznego 400 kV Krajnik - Baczyna o zapoznaniu się z treścią decyzji oraz dokumentacją w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2018-10-18 13:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna. - dokument stracił ważność 2018-10-18 13:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej byłej stacji kolejowej na cele mieszkań socjalnych oraz realizację miejsc postojowych na terenie działek nr: 331/8, 331/9, położonych w obrębie Tetyń, gm. Kozielice [woj. zachodniopomorskie]. 2018-09-05 13:35
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31.08.2018 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-09-05 07:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice_zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dawnej stodoły na Centrum Aktywnej Integracji Społecznej: stworzenie sali spotkań wraz ze sceną, pomieszczeniem magazynowym oraz częścią sanitarną - na terenie działki nr 506/1, położonej w obrębie Tetyń, gm. Kozielice [woj. zachodniopomorskie]. 2018-08-14 14:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej byłej stacji kolejowej na cele mieszkań socjalnych oraz realizację miejsc postojowych na terenie działek nr: 331/8, 331/9 położonych w obrębie Tetyń gm. Kozielice (woj. zachodniopomorskie) 2018-08-08 12:51
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 lipca 2018r. znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.36. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna, w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-25 09:39
dokument Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 lipca 2018r. znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.37. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2018-07-25 09:38
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dawnej stodoły na Centrum Aktywnej Integracji Społecznej: stworzenie sali spotkań wraz ze sceną, pomieszczeniem magazynowym oraz częścią sanitarną - na terenie działki nr 506/1, położonej w obrębie Tetyń, gm. Kozielice [woj. zachodniopomorskie]. 2018-07-23 14:01
dokument Owieszczenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie zawiadomienia o wydanej w dniu 13 czerwca 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów, na działce nr 22/7 w miejscowości Łozice, gm. Kozielice. 2018-06-13 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przyjeziornego na cele rekreacyjno-turystyczne na terenie działki nr 76, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Kozielice 2018-05-23 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przyjeziornego na cele rekreacyjno-turystyczne na terenie działki nr 76, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Kozielice 2018-04-25 13:05
katalog Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji Kanału Nieborowskiego z przebudową inżynieryjnego obiektu drogowego na drodze nr 122 w miejscowości Rokity. - KATALOG -
katalog Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej poprzez budowę odcinka sieci na terenie działek nr: 576, 577, położonych w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gm. Kozielice, woj. zachodniopomorskie. - KATALOG -