Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kozielice, 27.04.2018r.

 

 

 

PFP.271.1.2018.DW                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Kozielice zaprasza do składania ofert na ułożenie kostki brukowej w miejscowościach Rokity przy świetlicy wiejskiej oraz Kozielice przy zbiorniku ppoż.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

telefon: 91 561 11 31 , faks: 91 561 11 32

e-mail: sekretariat@kozielice.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej w miejscowościach Rokity przy świetlicy wiejskiej oraz Kozielice przy zbiorniku ppoż.

W zakres robót wchodzą:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie podbudowy,

- ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami,

- prace porządkowe.

Rokity ułożenie kostki brukowej grubości 6cm w ilości 100m2 (w tym 24m2 pod istniejącą altaną drewnianą) wraz z obrzeżami i odwodnieniem z korytek betonowych otwartych w ilości 20mb (ułożenie po obu stronach altany).

Kozielice ułożenie podjazdu do zbiornika ppoż. z kostki brukowej gr. 8cm w ilości ok. 40m2 wraz z krawężnikiem (od strony zjazdu na drogę istnieje obniżony krawężnik) oraz wyłożenie alejki z kostki brukowej gr. 6cm w ilości 80m2 wraz z obrzeżami (szer. nominalna alejki 1,2m bez uwzględniania obrzeży).

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – schemat ułożenia.

Należy zastosować kostkę betonową gładką typu polbruk w kształcie prostokąta w kolorze szarym (wiodący)
i grafitowym (opaski).

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 08.06.2018r. – Rokity, 30.06.2018r. – Kozielice

 

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania z dopiskiem: „Oferta na ułożenie kostki brukowej w miejscowościach Rokity oraz Kozielice”.

2. Termin składania ofert: do 04.05.2018 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73, pokój nr 5 lub e-mailem skan oferty na adres: promocja@kozielice.pl  

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: 08.06.2018r. – Rokity, 30.06.2018r. – Kozielice.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Inspektor ds. promocji i funduszy pomocowych Damian Woźniak Tel. 91 561 11 34.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu:

Formularz oferty – załącznik nr 1

Rysunki – załącznik nr 2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 27-04-2018 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2018 14:41