Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/214/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w budżetu Gminy Kozielice na rok 2018

Uchwała Nr XXXII/214/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 maja 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w budżetu Gminy Kozielice na rok 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się co następuje:

 

§. 1

W uchwale Nr XXVII/188/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na 2018 rok, zmienionej uchwałami Nr XXVIII/201/18 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr XXIX/202/18 z dnia 13 marca 2018 r., Nr XXX/209/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadza się zmiany:

 

1. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar planowanych na

podstawie Prawo Ochrony Środowiska ( załącznik Nr 1)

2) Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł planowane na podstawie Prawo

Ochrony Środowiska ( załącznik Nr 1)

 

2. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występujące w ciągu roku, przejściowego deficytu jednostki

samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego do kwoty 3.750.000,00 zł.

 

3. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ .2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ .3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/214/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI

BUDŻETU GMINY KOZIELICE

PLANOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 R.

 

 

 

 

Dział

Rozdział

 

§

Dochody

Wydatki

900

 

 

 

12.000,00

12.000,00

 

90019

 

 

12.000,00

 

 

 

0690

12.000,00

 

 

 

 

90095

 

 

 

 

12.000,00

 

 

 

6050

 

12.000,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 05-06-2018 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2018 12:44