Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/13/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR II/13/06

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz. 272),

Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Kozielice Panu Edwardowi Kicińskiemu w następującej wysokości : 7220 zł w tym:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 3.600, zł,

2) dodatek funkcyjny - 1.400, zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 1.500, zł,

4) dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego - 720, zł,

  1. ponadto Wójtowi przysługują nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIX/252/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 kwietnia 2006 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2007 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 13:42