Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr III/16/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały.


UCHWAŁA Nr III/16/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 34 ust.6 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się zapis § 1 ust.1 uchwały nr XXVI/216/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia

15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych,

który otrzymuje brzmienie:

„ Lokale mieszkalne, budynki mieszkalne oraz udziały w budynkach mieszkalnych będące

przedmiotem najmu na czas nieoznaczony podlegają sprzedaży na rzecz najemców w trybie bez przetargowym.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2007 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 13:43