herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Zarządzenie Nr 69.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

Zarządzenie Nr 69.2018

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

 

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Nr XXVII/188/17 dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 ustala się:

 

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 21.500,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 1.500,00 zł

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 20.000,00 zł

 

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.549,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 2.549,00 zł

 

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 21.500,00 zł

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 1.500,00 zł

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 20.000,00 zł

 

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.549,00 zł

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 2.549,00 zł

 

§ 5

Uchyla się zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie zmian budżetu z dnia 25.09 2018 r.

 

§ 6

Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Kozielice Nr 69.2018

z dnia 27.09.2018 r.

 

 

 

 

Układ wykonawczy

Zadania własne

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

DOCHODY

WYDATKI

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

85213

2030

1.500,00

 

 

 

 

 

4130

 

 

1.500,00

 

 

85214

2030

20.000,00

 

 

 

 

 

3110

 

 

20.000,00

 

 

85216

2030

 

2.549,00

 

 

 

 

3110

 

 

 

2.549,00

 

Razem

 

21.500,00

2.549,00

21.500,00

2.549,00

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-10-2018 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 27-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2018 13:51