Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 84.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019?

Zarządzenie Nr 84.2018

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 31 października 2018 r.

 

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXV/165/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2018 poz. 450, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Uruchamiam konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na wstępie cytowanej ustawy w przedmiocie „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 02 listopada 2018 r., a zakończenia 16 listopada 2018 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w projekcie uchwały, o którym mowa w ust. 1.

4. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska podmiotów wymienionych w ust. 1 w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Kozielice.

 

§ 2. 1. Konsultacje prowadzone będą w następującej formie:

 1. projekt „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępniony od dnia 02 listopada 2018 r.:
 1. na stronach internetowych: www.bip.kozielice.pl oraz www.kozielice.pl,
 2. do wglądu u Zastępcy Wójta Gminy w siedzibie Urzędu pok. nr 1, a także dostarczany zainteresowanym drogą elektroniczną.
 1. Informacja o podjęciu konsultacji dodatkowo zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice.

2. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać na formularzu wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, na:

  1. adres poczty elektronicznej: zastepcawojta@kozielice.pl,
  2. numer faksu: 91 561 11 32,
  3. adres siedziby Urzędu Gminy Kozielice:

Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 

§ 3. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy.

 

§ 4. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Kozielice.

 

§ 5. Zawiadomienie o uruchomieniu konsultacji oraz ogłoszenie wyników konsultacji zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Gminy www.kozielice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kozielice.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84.2018

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 31 października 2018 r.

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 84.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na  rok 2019”.

 

ZAPRASZAM

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

 

PROJEKTU

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE

NA ROK 2019”

Konsultacje trwają od 02 listopada do 16 listopada 2018 r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji znajdują się na stronie www.bip.kozielice.pl oraz dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice pok. nr 1.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2019 r. należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r. na:

 • adres poczty elektronicznej zastepcawojta@kozielice.pl,
 • numer faksu 91561 11 32,
 • adres siedziby Urzędu Gminy Kozielice: Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84.2018

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 31 października 2018 r.

 

 

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia

„Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”,

 

Podmiot zgłaszający propozycję

Adres

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie uchwały wraz z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny proponowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do pobrania także:

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE
NA ROK 2019

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 02-11-2018 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2018 14:06