Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 131.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Kozielice 2020-02-06 11:23
dokument Zarządzenie Nr 130.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 13:11
dokument Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 13:57
dokument Zarządzenie Nr 128.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 14:06
dokument Zarządzenie Nr 126.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 14:14
dokument Zarządzenie Nr 125.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-07 09:31
dokument Zarządzenie Nr 124.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 11:41
dokument Zarządzenie Nr 123.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 11:59
dokument Zarządzenie Nr 122.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 12:07
dokument Zarządzenie Nr 121.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:19
dokument Zarządzenie Nr 120.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:23
dokument Zarządzenie Nr 119.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/87/19, Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:30
dokument Zarządzenie Nr 118.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:35
dokument Zarządzenie Nr 117.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:43
dokument Zarządzenie Nr 116.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:51
dokument Zarządzenie Nr 115.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:55
dokument Zarządzenie Nr 114.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:02
dokument Zarządzenie Nr 113.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:06
dokument Zarządzenie Nr 112.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:10
dokument Zarządzenie Nr 111.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Kozielice 2019-12-05 12:17
dokument Zarządzenie Nr 110.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych 2019-12-05 12:06
dokument Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-01-29 11:35
dokument Zarządzenie Nr 108.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:31
dokument Zarządzenie Nr 107.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:19
dokument Zarządzenie Nr 106.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:39
dokument Zarządzenie Nr 105.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy-ugodu w sprawie spłaty odszkodowania) 2020-01-29 11:52
dokument Zarządzenie Nr 104.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Trzeborzu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa 2019-11-26 14:11
dokument Zarządzenie Nr 103.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:43
dokument Zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:30
dokument Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Kozielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, i samorządowej instytucji kultury 2020-01-29 12:06
dokument Zarządzenie Nr 100.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian do zarządzenia Nr 96.2019 r. w sprawie zmian b budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:51
dokument Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kozielicach 2020-01-29 12:13
dokument Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-10-31 12:07
dokument Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2019-10-31 11:59
dokument Zarządzenie Nr 96.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:01
dokument Zarządzenie Nr 95.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:51
dokument Zarządzenie Nr 94.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:09
dokument Zarządzenie Nr 93.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:03
dokument Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:21
dokument Zarządzenie Nr 91.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji isttnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2019/2020" 2020-01-29 12:57
dokument Zarządzenie Nr 90.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający rady sołeckiej 2019-10-31 11:49
dokument Zarządzenie Nr 89.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:12
dokument Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:23
dokument Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020? 2019-10-18 12:48
dokument Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:31
dokument Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:44
dokument Zarządzenie Nr 84.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:51
dokument Zarządzenie Nr 83.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:57
dokument Zarządzenie Nr 82.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:28
dokument Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XI/66/19 z dnia 26.09.2019 r. 2019-10-03 09:10
dokument Zarządzenie Nr 80.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 09:27
dokument Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach? 2019-10-18 12:45
dokument Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu 2019-09-11 11:10
dokument Zarządzenie Nr 77.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 10:04
dokument Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 11:34
dokument Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 09:59
dokument Zarządzenie Nr 74.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i uzupełnienia składu rady sołeckiej. 2019-10-03 12:25
dokument Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa. 2019-10-03 12:27
dokument Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-01-15 14:31
dokument Zarządzenie Nr 71.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 10:09
dokument Zarządzenie Nr 70.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 11:43
dokument Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2020-01-29 13:12
dokument Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:36
dokument Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 10:16
dokument Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-08-28 12:13
dokument Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 10:22
dokument Zarządzenie Nr 64.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 10:28
dokument Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-10-03 12:34
dokument Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i obniżenia ceny wywoławczej 2019-07-26 12:12
dokument Zarządzenie Nr 61.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-07-25 14:16
dokument Zarządzenie Nr 60.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia "Dobry Start" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2020-01-30 12:25
dokument Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2020-01-30 12:30
dokument Zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 11:55
dokument Zarządzenie Nr 57.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Mielnie Pyrzyckim, na którym odbędą się wybory uzupełniające członków rady sołeckiej 2019-07-23 13:55
dokument Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gpruntów rolnych klas I-VI 2020-01-30 13:33
dokument Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:42
dokument Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:00
dokument Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:04
dokument Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 2019-10-03 10:52
dokument Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2019 r. 2019-10-03 11:09
dokument Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 13:30
dokument Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienie publicznego "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych" 2020-02-04 14:00
dokument Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu 2019-06-19 10:21
dokument Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 11:15
dokument Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:11
dokument Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 13:49
dokument Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 11:20
dokument Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-06-03 10:19
dokument Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-06-03 10:12
dokument Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice 2019-05-13 11:24
dokument Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-06-03 10:02
dokument Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-06-03 09:54
dokument Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-06-03 09:44
dokument Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 13:52
dokument Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 13:38
dokument Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 13:07
dokument Zarządzenie Nr 34.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 12:23
dokument Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 12:14
dokument Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 11:40
dokument Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-05-30 11:44
dokument Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VII/38/19 z dnia 07.03.2019 r. 2020-02-04 14:19
dokument Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2019-04-16 14:32
dokument Zarządzenie Nr 28.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Siemczynie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-29 12:44
dokument Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, określenia trybu jej pracy w Urzędzie Gminy Kozielice 2019-04-16 09:53
dokument Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Kozielice 2019-04-16 09:43
dokument Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Rokitach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-21 13:28
dokument Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej SzkołyPodstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2020-02-04 14:40
dokument Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Trzeborzu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-15 12:34
dokument Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-15 12:21
dokument Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Łozicach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-15 12:05
dokument Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r 2019-04-16 14:17
dokument Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r 2019-04-16 11:34
dokument Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r 2019-04-16 10:03
dokument Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-02-28 14:18
dokument Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Siemczynie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-01 13:42
dokument Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Kozielicach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-03-01 13:43
dokument Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Mielnie Pyrzyckim, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-02-25 12:32
dokument Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-02-25 12:21
dokument Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Maruszewie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2019-02-25 12:22
dokument Zarządzenie Nr 11.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i obniżenia ceny wywoławczej 2019-02-19 11:06
dokument Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-03-18 10:55
dokument Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r 2019-03-18 10:44
dokument Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2020-02-05 12:58
dokument Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-02-21 13:08
dokument Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kozielice 2019-01-18 10:23
dokument Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2019 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2019 r 2019-03-18 10:32
dokument Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2019-01-10 10:54
dokument Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-10 10:47
dokument Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-01-10 10:37
dokument Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-01-08 11:29