Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu_Administrowanie cmentarzy komunalnych

 Kozielice , dnia 07.03.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2018

Nazwa zadania: ADMINISTROWANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W MIEJSCOWOŚCIACH:

KOZIELICE, MIELNO PYRZYCKIE, TETYŃ.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tj.) oraz Zarządzenia nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                 Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611131

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej            www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej         sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00 – 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) – zapytanie o cenę.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia : usługi

Nazwa zamówienia :

ADMINISTROWANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W MIEJSCOWOŚCIACH:

KOZIELICE, MIELNO PYRZYCKIE, TETYŃ.

OD 01.04.2019r. – DO 31.03.2020r.

 

Wszelkie informacje o zakresie prac do wykonania zawarte są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Termin wykonania zamówienia:

OD 01.04.2019r. – DO 31.03.2020r.

 

VI. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

#112

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.03.2019r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

Oferty można składać za pomocą:

- poczty elektronicznej:  komunalka@kozielice.pl,

- fax-u:  91 561 11 32, 91 563 03 65,

- osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 – sekretariat,

- przesłać pocztą na adres:  Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

 

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 08-03-2019 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2019 12:30