Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr. XII/80/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice


Uchwała Nr. XII/80/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1256, 1309) uchwala się co następuje:

§ 1 Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 2019, poz.1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt żyta do kwoty 55,12 zł za 1 dt żyta.

§ 2 Traci moc uchwała Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVI/247/18 z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

U Z A S A D N I E N i E

Rada Gminy corocznie podejmuje uchwałę w sprawie ceny żyta do celów podatku rolnego. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o podatku rolnym w roku 2020 obowiązuje stawka 58,46 zł za 1 dt żyta, proponowana stawka na rok 2020 wynosi 55,12 zł za 1 dt żyta, jest to stawka obniżona w stosunku do stawki maksymalnej ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. ( M.P.2019, poz. 1017 ).

Sporządził : dnia 21 października 2019r. Agnieszka Siliwanowicz inspektor.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-11-2019 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2019 14:09