Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.06.2020 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2020-06-10 09:14
dokument Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice 2020-06-04 14:23
dokument Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 09:36
dokument Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 13:28
dokument Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.04.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 13:33
dokument Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:11
dokument Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:18
dokument Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta 2020-05-12 13:44
dokument Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:24
dokument Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:33
dokument Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:40
dokument Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:44
dokument Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:51
dokument Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby pr0zygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:00
dokument Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:08
dokument Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 09:38
dokument Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice 2020-03-31 12:52
dokument Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2020-05-13 09:24
dokument Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:05
dokument Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice" 2020-05-13 11:29
dokument Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.02.2020 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-05-13 10:29
dokument Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:51
dokument Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice" 2020-05-13 11:29
dokument Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 11:55
dokument Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-02-04 10:36
dokument Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-02-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do punktu przedszkolnego , oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2020-01-28 13:40
dokument Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-01-14 11:49
dokument Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-01-14 11:43
dokument Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 12:20
dokument Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy w 2020 r. 2020-05-13 12:46