Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2020


Uchwała Nr XIV/90/19
Rady Gminy Kozielice

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

§ 1Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16.276.610,74 zł

z tego:

 1. dochody bieżące - 14.863.510,00 zł

 2. dochody majątkowe - 1.413.100,74 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16.655.230,74 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące - 14.091.643,00 zł

 2. wydatki majątkowe - 2.563.587,74 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 378.620,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolne środki - 378.620,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 978.620,00 zł

 2. rozchody - 600.000,00 zł 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - 60.154,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 16.660,00 zł

 2. celowe w kwocie - 43.494,00 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.490,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, ( Załącznik Nr 4)

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie - 35.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( Załącznik Nr 5)

2. Ustala się wydatki w kwocie (Załącznik Nr 5) - 35.000,00 zł

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie - 25.000,00 zł

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie - 10.000,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 5.000,00 zł

z tytułu opłat i kar planowanych na podstawie Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 6)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00 zł

planowane na podstawie Prawo ochrony środowiska ( Załącznik Nr 6)

§ 9. 1. Ustala sie dochody w kwocie - 455.000,00 zł

z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie( Załącznik Nr 10)

2. Ustala sie wydatki w kwocie - 455.000,00 zł

z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie ( Załącznik Nr 10)

§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 730.131,00 zł

b) celowe ( Załącznik Nr 8) w kwocie - 900,00 zł

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 130 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2020 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2020 10:44