Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach


Uchwała Nr XIV/83/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393/3 położonej w Kozielicach stanowiącej własność Gminy Kozielice na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393/2, położonej w Kozielicach. Służebność ustala się w celu umożliwienia przejścia i dojazdu z działki nr 392/2 do działki nr 393/2.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leszek Karpiński

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze sprzedażą przez Gminę Kozielice, w trybie przetargu nieograniczonego, działki nr 393/2 położonej w Kozielicach dla której wydano warunki zabudowy zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 9/2019. Działka przeznaczona na inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2 z zadaszeniem nad strefą dostaw, murków oporowych za planowanym budynkiem, bilbordu reklamowego, zagospodarowaniu terenu (w tym miejsca postojowe), dojazd, dojście, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem na terenie działek nr 393/2, 393/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozielice. Konieczność ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 393/3 obręb Kozielice wynika z wydanych warunków zabudowy i zawieranej transakcji sprzedaży. Ustalenie służebności na dojazd i dojście nie pogorszy parametrów funkcjonalnych działki nr 393/3 należącej do Gminy Kozielice a umożliwi realizację inwestycji służącej mieszkańcom gminy. Służebność gruntowa dotyczy pasa działki 393/3 przylegającego bezpośrednio do działki nr 393/2 i łączący ją z działką nr 392/2, która ma przeznaczenie jako pas drogowy. Obecnie trwa procedura scalenia działek 393/3 z działką 392/2 i po zakończeniu tej procedury służebność pozostanie bezprzedmiotowa ponieważ po połączeniu działek będą one miały przeznaczenie określone jako „pas drogowy” i umożliwią dojście i dojazd do działki nr 393/2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2020 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2020 11:59