Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat


Uchwała Nr XIV/84/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 817 ), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres do 3 lat działki nr 16/6 o pow. 1391 m? w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. CM Agropol Sp. z o.o. 74-110 Tywica 21A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Prokurent Madsen Torben Boegh w dniu 08.10.2019 r. roku złożył wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 05.12.2016 r., ponieważ dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 30.12.2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, wnioskodawca zaś wystąpił o 3 letni okres dzierżawy, co oznacza że umowa dzierżawy będzie trwała łącznie 6 lat, zatem zwolnienie z obowiązku przetargowego jest możliwe.

Uzasadnieniem dla tej czynności jest również okoliczność, że dotychczasowy dzierżawca przez okres 3 lat użytkował ten grunt i utrzymywał go w odpowiedniej kulturze agrarnej.

W tym stanie rzeczy odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2020 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2020 13:07