Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z obrad XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 20 lutego 2020 r. 2020-03-04 09:24
dokument Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-03-04 13:50
dokument Uchwała Nr XVI/105/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-03-04 13:47
dokument Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-03-04 13:40
dokument Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu 2020-03-04 11:23
dokument Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-03-04 11:22
dokument Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-03-04 11:16
dokument Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-04 11:02
dokument Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice 2020-03-04 10:59
dokument Uchwała NR XVI/98/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2020 r. 2020-03-04 10:52
dokument Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku. w sprawie powołania składu osobowego komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego 2020-03-04 10:41
dokument Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 2020-03-04 10:33
dokument Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2020 2020-03-04 10:25
dokument Porządek XVI sesji Rady Gminy w Kozielicach dnia 20 lutego 2020 r. godzi 12.00 2020-02-06 13:30