Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek XVI sesji Rady Gminy w Kozielicach dnia 20 lutego 2020 r. godzi 12.00

I   N   F   O  R  M  A  C  J   A

 

  Obrady XVI Sesji Rady Gminy Kozielice. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 20 lutego 2020 r. godz.1200

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

3. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy

4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy

4.1. dyskusja

4.2. przyjęcie protokołu

                                                                                                                                         

5. Wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie dla 5 par małżeńskich

6. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

6.1. dyskusja

6.2. przyjęcie informacji

 

7. Reprezentowanie gminy Kozielice na szczeblu Powiatu

7.1. dyskusja

8. Sprawozdania komisji stałych:

8.1. Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Spraw Społecznych

8.2. Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

8.3. Komisji Skarg i Wniosków

8.4. dyskusja

8.5. przyjęcie sprawozdań

 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy

9.1. dyskusja

9.2. podjęcie uchwały

 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10.1. dyskusja

10.2. podjęcie uchwały

 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

11.1. dyskusja

11.2. podjęcie uchwały

 

12. Kalendarz imprez kulturalnych organizowanych przez GOK Kozielice w roku 2020

12.1. stanowiska komisji

12.2. dyskusja

12.3. zatwierdzenie kalendarza imprez

 

13. Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach na 2020 rok

13.1. stanowiska komisji

13.2. dyskusja

13.3. zatwierdzenie planu finansowego na rok 2020

 

14. Informacja z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach za okres 01.01-31.12. 2019r.

14.1. stanowiska komisji

14.2. dyskusja

14.3. przyjęcie informacji

 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2020r.

15.1. stanowiska komisji

15.2. dyskusja

15.3. podjęcie uchwały

 

16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

16.1. stanowiska komisji

16.2. dyskusja

16.3. podjęcie  uchwały

 

17. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17.1. stanowiska komisji

17.2. dyskusja

17.3. podjęcie uchwały

 

18. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat

18.1. stanowiska komisji

18.2. dyskusja

18.3. podjęcie uchwały

 

19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

19.1. stanowiska komisji

19.2. dyskusja

19.3. podjęcie uchwały

 

20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2020

20.1. stanowiska komisji

20.2. dyskusja

20.3. podjęcie uchwały

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020-2030

21.1. stanowiska komisji

21.2. dyskusja

21.3. podjęcie uchwały

22. Wnioski i zapytania radnych

23. Zakończenie obrad XVI Sesji

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             Leszek Karpinski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 06-02-2020 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 06-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2020 13:30