Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


WÓJT GMINY KOZIELICE

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. wykształcenie wyższe humanistyczne lub z zakresu nauki o sztuce lub muzyce lub z zakresu zarządzania,

 2. doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letni staż pracy.

 3. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,

 4. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

 5. umiejętności organizacyjno-menadżerskie,

 6. kreatywność,

 7. dobry stan zdrowia,

 8. dyspozycyjność.

Oferty konkursowe winny zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,

 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),

 4. aktualne świadectwo zdrowia,

 5. zaświadczenie o niekaralności,

 6. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające wymagany staż pracy,

 7. inne dokumenty według uznania kandydata.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie konkursu.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Kozielicach, w terminie do 23 listopada 2007 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu), Oferty które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kozielice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów, przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 30 listopada 2007 r.

II etap - komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z kandydatami, podczas której zaprezentują swój program działania Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-10-2007 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2007 09:21