Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r.


PROTOKÓŁ Nr 30

Z Obrad XXX Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Obrady rozpoczęły się o godz.13.00 i trwały do godz.1420 odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego .

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

W obradach sesji uczestniczyło 10 radnych na stan ustawowego składy rady 15. Nieobecni : Dariusz Zybała, Marcin Kuchta, Łukasz Posyniak, Lech Karpiński, Ewelina Michalczyk

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

nieobecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

 

obecni

10

wszyscy

15

procent

66,67 %

Kworum zostało osiągnięte

 

PORZĄDEK OBRAD

Ad.1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy. Obrady XXX Sesji otworzył I Przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Leszek Karpiński , na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 10 radnych więc rada może obradowac i podejmować uchwały

Ad.2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXX Ses Zmian do porządku obrad XXX Sesji nie zgłoszono.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad XXX Sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem głosowało 10 radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było. Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednomyślnie

głosowanie

Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Przewodniczący poinformował,że protokół z obrad XXX Sesji był dostępny na BIP i w Biurze Rady Gminy I otworzył dyskusje.

4.1. dyskusja Głos w dyskusji zabrali:

Paulina MIkołajczyk- ja przeczytałam protokoł I mam uwagi , w punkcie 5 protokołu-informacja Wójt była dyskusja, a nie ma zapisu , podobnie w punkcie 6 porządku obrad była dyskusja z przedstawicielami Starostwa Powiatowego a wpisano ,że uwag w dyskusji nie było

4.2. przyjęcie protokołu Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XXIX Sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 1 radny, wstrzymało sie 3 radnych. Protokól z obrad XXIX Sesji został przyjęty więszościa głosów :za'

głosowanie

przyjęcie protokołu

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

6

60 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

1

10 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

3

30 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

PRZECIW

4

Gawrysiak

Magdalena

WSTRZYMAŁA SIĘ

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

WSTRZYMAŁA SIĘ

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym

Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym radni otrzymali wraz z materiałami na sesje.

5.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

5.2. przyjęcie informacji

Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesysjnym została pddana pod dyskusję. Udział w głosowaniu wzięło 10radnych na stan obecnych na sali obrad 10,za przyjęciem informacji głosowało 10 radnych, głosów przeciw I wstrzymujących nie było. Informacja została przyjęta jednomyśłnie..

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

9

90 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

10 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.6. Informacja z przygotowania Szkoły Podstawowej do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/20222

Informację radni otrzymali do prac komisji I materiałami na sesję.

6.1. stanowisko Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z przygotowania Szkoły.

6.2. dyskusja Głosów w dyskusji nie było.

6.3. przyjęcie informacji Przewodniczący informację poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnycch na sali obrad 10. Za przyjęciem informacji głosowało 10 radnych, Informacja został przyjęta jednomyślnie

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.7. Ocena działalności GOK za I półrocze 2021 Radni nad informacja z działalności GOK pracowali na komisjach,

7.1. stanowisko komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Spraw Społecznych Komisja większościa głosów `za” pozytywnie zaopiniowała informację

7.2. dyskusja Głosów w dyskusji nie było

7.3. przyjęcie informacji Przewodniczący rady Gminy informacje poddał pod głosowanie.Udział w głosowaniu wzięło10 radnych na stan obecnych na sali obrad 110. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 1 radny, głosów wstrzymujących nie było.Informacja została przegłosowana I podjęta większością głosów “za'

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

9

90 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

1

10 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.8. Informacja o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice za I półrocze 2021

Przewodniczący poinformował,że komisje pracowały nad informacją.

8.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały informację

8.2. dyskusja Głosów w dyskusji nie było.

8.3. przyjęcie informacji Przewodniczący Rady Gminy informację poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciw I wstrzymujacych nie było. Informacja została przyjęta większością głosów “za”

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2021r. Radni otrzymali informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.

9.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021

9.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było

9.3. przyjęcie informacji Przewodniczący Rady Gminy informację poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciw I wstrzymujacych nie było. Informacja została przyjęta większością głosów “za”

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021r. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił project uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r.

10.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

10.2. dyskusja

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy

10.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało10 radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021r.

11.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

11.2. dyskusja

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy 11.3. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało10 radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjeta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka nr 260/5-Hampel

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały

12.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

12.2. dyskusja

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

12.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało10radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka nr 552/24-Żylik

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly

13.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

13.2. dyskusja

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

13.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało10 radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat-0 działka - 552/24- Kapczuk

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały

14.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

14.2. dyskusja

Wyjaśnień udzielił wójt Gminy

14.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 84/5 Terebus

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały

15.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

15.2. dyskusja

Wyjasnień udzielił Wójt Gminy

15.3. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało10 radnych , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyśłnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat -działka - 6/5 - Kuchta

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

16.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały project uchwały

16.2. dyskusja Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

16.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwaa zosstała przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka 152/4- Bińkowski

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił project uchwały.

17.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

17.2. dyskusja

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

17.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało , głosów przeciw i wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana I podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego działki w Czarnowie - działka nr 99/1 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

18.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

18.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjasnień

18.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało , głosów przeciw I wstrzymujących nie było.Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat działka nr 8/3- Jankowska

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił project uchwały.

19.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

19.2. dyskusja Wyjaśnień związanych z projektem uchwały udzielił Wójt Gminy.

19.3. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnch, głosów przeciw I wstrzymujacych nie było.Uchwała została przegłsowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.20. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka nr 100 Seweryniak

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

20.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

20.2. dyskusja

Wójt Gminy wyjaśnił zasady przedłużenia umowy dzierżawy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

20.3. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnch, głosów przeciw I wstrzymujacych nie było.Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

21.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowły project uchwały.

21.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień związanych z projektem chwały. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

21.3. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnch, głosów przeciw I wstrzymujacych nie było.Uchwała została przegłsowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kozielice

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

22.1. stanowiska komisji

Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komsji. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

22.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił informacji dotyczącej projektu uchwały

Glos zabrali

Robert Sójka - chciałbym uzysskać informacji w imieniu mieszkańców , czy założenie podliczników na poseji indywidualnej kosztuje około 700 zł, , mieszkańccy płaca za ścieki I jeszcze dodatkowo za założenie podlicznika, nie oszukujmy własnych mieszkańców

Jolanta Wnuk - powinny być liczniki radiowe.

Wójt Gminy - po sesji zrobie rozeznanie I udzielę odpowiedzi.

22.3. podjęcie uchwały Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnycch na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych głosów przeciw I wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

23 września 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

10

66.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

5

33.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

nieobecny

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

nieobecny

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nieobecny

Ad.23. Wnioski i zapytania radnych

Głos zabrali :

Magdalena Gawrysiak - odnośnie kursowania autobusów .

Monika Domagała -Janowska - wróćmy do umieszczania informacji o sesji na stronie bip Kozielice oraz przesyłanie informacji dla sołtysów.

Waldemar Baran - Panie Wójcie około dwóch lat wcześniej był zgłoszony wniosek o założenie monitoringu na strażnicy OSP, co by było, jakby było włamanie, tam jest drogi sprzęt.

Wójt Gminy- sprawdzę, czy taki wniosek był.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek mieszkańców sołectwa Tetyń , który został złożony na zebraniu wiejskim a dotyczący nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich w Tetyniu dla mieszkańców. Przewodniczący informował, że nie jest to w jego kompetencji.

MagdalenaŁugiewicz - należałoby przekazać wg. własciwości

Monika Domagała - Janowska - wniosek należy przekazać do Komisji Skarg I Wniosków

Rada Gminy wniosek sołectwa Tetyyń przekazała do rozpatrzenia Komisji Skarg I Wniosków

Ad.24. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy. Po wyczerpaniu porządku obrad I zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradacch sesji , stwierdzając,że podjęte uchwały na obradach sesji są prawomocne. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Protokołowała

M.Strankowska

UWAGA!

Całośc przebiegu Sesji jest dostępna na stronie BIP Kozielice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-10-2021 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 23-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2021 10:19