Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/225/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat


Uchwała Nr XXXI/225/21

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), uchwala sie co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat dla części działki 361 będącej własnością Gminy Kozielice.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 20 lat dla działki nr 361 o pow. 150 m? w obrębie Kozielice, Gmina Kozielice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Pani Anna Krawczyk w dniu 22.02.2021 roku złożyła podanie z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy na 20 lat dla części działki nr: 361 znajdującej się w obrębie Kozielice, będąca własnością Gminy Kozielice. Działka jest dzierżawiona od 2001 roku. Dzierżawa kończy się 30.10.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wnioskodawca zaś wystąpił o 20 letni okres dzierżawy, zatem zwolnienie z obowiązku przetargowego jest możliwe.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-12-2021 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2021 13:52