Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/230/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 roku w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców sołectwa Tetyń


Uchwała Nr XXXI/230/21

Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców sołectwa Tetyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz.1372) oraz art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 187), uchwala się, co następuje:

? 1. Wniosek mieszkańców sołectwa Tetyń o nieodpłatne udostępnianie świetlicy wiejskiej w Tetyniu postanawia się rozpatrzyć negatywnie z przyczyn podanych w uzasadnieniu uchwały.

? 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Kozielicach w dniu 07 października 2021 roku dokonała rozpatrzenia (oceny) wniosku złożonego przez sołectwo Tetyń na zebraniu wiejskim w Tetyniu w dniu 17 września 2021 roku o bezpłatne wynajęcia świetlicy wiejskiej w Tetyniu dla mieszkańców sołectwa Tetyń. Komisja zakwalifikowała pismo jako wniosek w rozumieniu art. 241 k.p.a., gdyż jego przedmiotem jest lepsze zaspokajanie potrzeb ludności.

Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców sołectwa Tetyń i stwierdza, że zasady najmu świetlic wiejskich zostały określone Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku .

Komisja przyjęła, że Rada Gminy jest właściwa do załatwienia wniosku. Wprawdzie sprawy związane z najmem nieruchomości co do zasady należą do wójta, jednak przedmiotowy wniosek dotyczy nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na czas nieoznaczony, a na to jest wymagana zgoda Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek można również odczytać jako propozycję co do treści zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a do przyjęcia takich zasad również właściwa jest Rada Gminy.

Zarządzenie przewiduje w ? 14 zwolnienie z opłat dla rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz stowarzyszeń prowadzących działalność społeczna na terenie sołectwa w celu przeprowadzenia przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

W ocenie Komisji nieodpłatne udostępnianie świetlicy wiejskiej wszystkim mieszkańcom sołectwa mogłoby wzbudzić wątpliwości. Należałoby wówczas, zgodnie z zasadą równości wobec prawa, takie same zasady wprowadzić w odniesieniu do innych świetlic położonych w innych sołectwach. Wpłynęło by to znacząco na wzrost kosztów zarządcy , w celu utrzymania w/w obiektów. Nieodpłatne udostępnienie świetlic zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Tetyń oznaczałoby w istocie , że Gminy Ośrodek Kultury ze środków publicznych pokrywałby w całości koszty eksploatacyjne świetlic, udostępnianych na potrzeby prywatne mieszkańców.

Zgodnie bowiem z art.44 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów , optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów .

Wobec powyższego Komisja Skarg i Wniosków negatywnie zaopiniowała wniosek mieszańców sołectwa Tetyń o bezpłatne udostępnienie wynajmu świetlic dla mieszkańców.

W związku z powyższym w myśl art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie na obradach najbliższej sesji uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku sołectwa Tetyń o nieodpłatne udostępnienie wynajmu świetlicy wiejskiej w Tetyniu dla mieszkańców sołectwa Tetyń.

Z powyższych przyczyn należało podjąć przedmiotową uchwałę.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-12-2021 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2021 14:01