Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:16
dokument Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:10
dokument Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:04
dokument Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 09:53
dokument Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwaóły Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVII/292/22 z dnia 23.06.2022 r. 2022-07-15 11:25
dokument Zarządzenie Nr 49.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 48.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 12:05
dokument Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 12:25
dokument Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2022 r. 2022-06-22 12:01
dokument Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2022-06-22 12:42
dokument Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r.. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł " 2022-06-22 13:14
dokument Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:59
dokument Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:55
dokument Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego: " Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 2022-06-22 13:26
dokument Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 13:53
dokument Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVI/279/22 z dnia 12.05.2022 r. 2022-06-22 14:09
dokument Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022 - 2031 2022-06-22 14:24
dokument Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:35
dokument Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:34
dokument Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:32
dokument Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXV/274/22 z dnia 07.04.2022 r. 2022-05-12 11:56
dokument Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 12:10
dokument Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-12 12:12
dokument Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2022-04-22 12:47
dokument Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-05-12 12:19
dokument Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Samorządowej Instytucji Kultury 2022-05-12 12:23
dokument Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-12 12:31
dokument Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2022-05-12 12:33
dokument Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:45
dokument Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:43
dokument Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:41
dokument Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:40
dokument Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:39
dokument Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:48
dokument Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:49
dokument Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:51
dokument Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXIV/261/22 z dnia 24.02.2022 r. 2022-04-07 10:22
dokument Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-04-07 10:24
dokument Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń ? Maruszewo, gmina Kozielice? 2022-02-18 14:05
dokument Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-02-13 17:47
dokument Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice?. 2022-02-18 13:26
dokument Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:02
dokument Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:01
dokument Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 17:59
dokument Zarządzenie Nr 07.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do punktu przeszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2022-02-18 13:23
dokument Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2022-02-13 17:59
dokument Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia " Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach" 2022-01-19 13:05
dokument Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:15
dokument Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:14
dokument Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2022 r. 2022-02-18 13:19
dokument Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz informacji o której mowa w art.2 ust.12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-02-18 13:12