Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/255/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat


Uchwała Nr XXXIII/255/21

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w celu posadowienia pojemników na odzież używaną na okres 3 lat dla następujących części działek, będących własnością Gminy Kozielice:

w obrębie Rokity, Gmina Kozielice nr 105/2 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik,

w obrębie Załęże, Gmina Kozielice nr 144 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik,

w obrębie Czarnowo, Gmina Kozielice nr 21/1 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik,

w obrębie Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice nr 406/4 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik,

w obrębie Kozielice, Gmina Kozielice nr 332 o pow. 2,88m? - 2 pojemniki,

w obrębie Tetyń, Gmina Kozielice nr 327/6 o pow. 2,88m? - 2 pojemniki,

w obrębię Siemczyn, Gmina Kozielice nr 7/10 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik,

w obrębie Łozice, Gmina Kozielice nr 25/26 o pow. 1,44m? - 1 pojemnik.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 3 lat dla części działek, o których mowa w § 1.

? 3.Traci moc Uchwała Nr XXXII/235/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w dniu 03.11.2021 roku złożył podanie z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na postawienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat dla części działek:

nr: 105/2 znajdującej się w obrębie Rokity, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 144 znajdującej się w obrębie Załęże, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 21/1 znajdującej się w obrębie Czarnowo, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 406/4 znajdującej się w obrębie Mielno Pyrzyckie, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 332 znajdującej się w obrębie Kozielice, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 327/6 znajdującej się w obrębie Tetyń, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 7/10 znajdującej się w obrębie Siemczyn, będącej własnością Gminy Kozielice,

nr: 25/26 znajdującej się w obrębie Łozice, będącej własnością Gminy Kozielice.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wnioskodawca zaś wystąpił o 3 letni okres dzierżawy, zatem zwolnienie z obowiązku przetargowego jest możliwe.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 13-02-2022 18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 29-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2022 18:10