Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/268/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat


Uchwała Nr XXXV/268/22

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 07 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 2 lat dla działki nr 138/1, będącej własnością Gminy Kozielice.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 2 lat dla działki nr 138/1 o pow. 1,68 ha w obrębie Załęże, Gmina Kozielice,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Państwo XXXXXXXXXXXXXXXX złożyli w dniu 28.02.2022 r. wniosek z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na cel rolny na okres 2 lat dla działki nr: 138/1 znajdującej się w obrębie Załęże, będącej własnością Gminy Kozielice.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wnioskodawca zaś wystąpił o 2 letni okres dzierżawy, zatem zwolnienie z obowiązku przetargowego jest możliwe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-05-2022 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 07-04-2022
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2022 10:12