Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Uchwała Nr XIV/100/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kozielice do realizacji postanowień porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozielice do realizacji postanowień porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa o przystąpieniu do współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE

Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.

Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw.

W województwie zachodniopomorskim jest to 13 gmin: Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce, Brojce, Kozielice, Przelewice, Postomino, Sławno, Dobrzany, Dolice, Brzeżno, Rąbino, Świdwin. Alokowana kwota to 1 010 300 euro, która może być wydatkowana w latach 2007-2009. Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu. Kwota alokacji przeznaczona na Gminę Kozielice to 36.700,00€.

Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
• osoby starsze,
• dzieci i młodzież,
• rodziny

Przykładowe usługi to:
• usługi opiekuńcze,
• wspieranie różnych form samopomocy, rozwój sieci placówek świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, klubów, grup wsparcia
• doradztwo i interwencja kryzysowa,
• doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
• opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
• rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
• dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 12:21