Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


UCHWAŁA Nr XIV/99/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 385 zł za 3 doby jednorazowego najmu kuchni z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie 198 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali konsumpcyjnej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 3. Ustala się opłatę w kwocie 198 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali balowej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 4. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 275 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 6 godzin.

  2. 385 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 12 godzin.

  3. sala balowa:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

20 zł + VAT/godz.

65 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

10 zł + VAT/godz.

55 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

5 zł + VAT/ godz.

45 zł + VAT/godz.

  1. sala konsumpcyjna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

10 zł + VAT/godz.

55 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5 zł + VAT/godz.

45 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3 zł + VAT/ godz.

35 zł + VAT/godz.

§ 2.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 495 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 143 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 264 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

10 zł + VAT/godz.

55 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5 zł + VAT/godz.

45 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3 zł + VAT/ godz.

35 zł + VAT/godz.

§ 3.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Załężu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 495 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 143 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 264 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

10 zł + VAT/godz.

55 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5 zł + VAT/godz.

45 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3 zł + VAT/ godz.

35 zł + VAT/godz.

§ 4.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Mielnie Pyrzyckim na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 200 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 65 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 110 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 5.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Czarnowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 165 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 55 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 99 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 6.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Przydarłowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 165 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 55 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 99 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 7.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Maruszewie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 165 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 55 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 99 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 8.

Określa się kaucję za jednorazowy wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie:

 1. 100 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń do 12 godzin.

 2. 200 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń na czas dłuższy niż 12 godzin.

§ 9.

Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

 1. 2 zł. za wypożyczenie 1 podstawowego zestawu naczyń obiadowych:

  • talerz głęboki

  • talerz płytki

  • talerz deserowy

  • nóż

  • widelec

  • łyżka łyżeczka

  • szklanka

  • literatka

  • kieliszek

 • 1 zł. za każdą sztukę naczyń towarzyszących tj. wazy, patery, półmiski, świeczniki, garnki itp..

 • § 10.

  Określa się kaucję za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 100 zł na poczet odkupienia zniszczonych naczyń.

  § 11.

  Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie sprzętu z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 2 zł. za wypożyczenie stolika.

  2. 1 zł. za wypożyczenie krzesła.

  § 12.

  Do kwot określonych w uchwale doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów.

  § 13.

  Opłatę uiszcza się w kasie urzędu Gminy przed wynajmem.

  § 14.

  Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach działając w interesie Gminy może odrębnym zarządzeniem określić stawki najmu pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Kozielicach, w Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu, w Wiejskim Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie dla organizacji pożytku publicznego i podmiotów realizujących działalność publiczną na rzecz gminy.

  § 15.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 16.

  Traci moc Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.

  § 17.

  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jacek Ogrodziński

  2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 12:43
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2008
  Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 12:43