Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Uchwała Nr XIV/94/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

W sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,ar.25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 ust.2 i 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz .U. Nr 66,poz.800, z 2002r. Nr 14,poz.139, z 2003r. Nr 33,poz.280) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1. W przypadku odbycia podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 2. Termin i miejsce wykonywania przez radnego zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Gminy Kozielice w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 3. Czynności związane z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kozielice o których mowa w § 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 12:51